SIKÇA SORULAN SORULAR

Dünyanın ilk yapı malzemesi olan ahşap, yerini ve güvenilirliğini asırlardır korumaktadır. Tabiat ananın bize sunduğu en değerli ve en eşsiz malzeme niteliği taşıyan ahşap, günümüzde tekrar gün yüzüne çıkmayı başarmıştır. Ahşabın faydaları, güzelliği, doğal izolasyonu, sağlıklı ve uzun ömürlü oluşu ve en önemlisi depreme dayanıklı oluşu gelişmiş ülkelerin tercih etme sebeplerindendir. Ayrıca ülkemizde de son yıllara oranla ahşap kullanımında artış gözlemlenmiştir.Diğer yapı malzemelerine göre, depreme karşı önemli avantajları olan ahşap yapı, depremde daha güvenli yapı sistemlerindendir. Ahşabın bileşenleri dayanıklı, birleştirilmesi ve yalıtımı kolaydır. Ahşap yapı iskeletinde çok sayıda eleman ve çivili birleşme yeri olduğundan kuvvetleri absorbe eden çok miktarda yük kolu bulunmaktadır. Ahşap yapılarda kullanılan bağlantılı birleşme yerleri depremin enerjisini dağıtmak için elverişlidir. Türkiye’de ahşap taşıyıcı sistemler yaklaşık 40-50 yıl öncesine kadar yaygın bir şekilde inşa edilmesine rağmen, betonarme yapım tekniğinin ortaya çıkması ve gelişmesiyle ahşap yapıdan uzaklaşılmıştır. Geçmişte deprem felaketleri nedeniyle pek çok can ve mal kayıpları yaşamamak için ahşap yapılara yeniden yönelmemiz gerekmektedir. Ahşabın depreme karşı dirençli olmasını sağlayan diğer bir özelliği ise hafif fakat güçlü olmasıdır. Deprem esnasında meydana gelen zemin hareketleri diğer yapılardaki gibi ahşap yapıda büyük bir enerji oluşturmamaktadır. Ayrıca ahşap yapı yığma ve betonarmeye göre doğal şekilde daha sünek oldukları bilinmektedir. Süneklik diye isimlendirilen kavram, yapının çökmeden akabilme ve şekil değiştirebilme kabiliyetidir. Depremin ani şekilde oluşturduğu yüklere karşı binalarda eğilebilirlik ve bükülebilirlik aranan bir özelliktir. Böylece ahşabın depreme olan dayanıklılığı, esnekliği ve hafifliği yığma ve betonarmeye oranla daha dirençli olması kanıtlanmaktadır.Bir binanın depremde yıkılma sebebi, deprem dalgasının tersi yönünde hareket etmesidir. Bu yüzden taşıyıcı kolonlar bu güçlü dalgalara dayanamayıp yıkılmaktadır. Ahşap yapılar ise, esneklikleri sayesinde bu yapılarla aynı yönde hareket edebildikleri için depreme karşı yüksek dirence sahiptir. Bir başka önemli bilgi ise, betonarme ahşaba göre 5 kat, çelik ise 13 kat fazla ağırlığa sahiptir. Bu nedenle ölüm riski de fazladır. Halbuki aynı ağırlıktaki beton ve çeliğe göre ahşap, daha fazla yük taşımaktadır.

Ahşap yapıların imal şekli olan ahşap karkas, hafif yapı sistemleri arasında en çok araştırılan inşaat sistemidir. Ahşap karkas, bugün dünyanın en popüler yapı metodu konumuna sahiptir. Teknoloji ve mühendislikteki modern gelişmeler sistemin yüksek kalitede ve uygun bütçelerde olmasına olanak sağlamaktadır. Ahşap karkas yapılar, kullanıcıların günümüzde talep ettikleri estetik, yaratıcı serbesti, sağlıklı yaşam, enerji verimliliği, sürdürülebilir çevre ve maliyet etkinliği gibi konutlarında aradıkları kavramlar ile ilgili olarak büyük beklentileri karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Ahşap karkas yapıların en yaygn olarak gelişmiş ülkelerde kullanılması tesadüf değildir. Ahşap karkas yapı sisteminin bir çok avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlardan bahsedecek olursak;

  • Enerji verimliliği: Ev bütçesinde ısıtma ve soğutma giderleri önemli bir konuma sahip olmakla birlikte düşük enerji tüketimi konut alanlar için önemli bir faktördür. Ahşap karkas yapı sisteminin yüksek standartlarda yalıtım özelliği sayesinde ahşap evler yüksek enerji maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır. Ahşap evler betonarme yapılara kıyasla yıllık ısıtma enerji maliyeti %65 daha az olmaktadır. Enerji verimliliğinin maksimum düzeyde olması için tek çözüm ahşap karkas yapı sistemidir.
  • Deprem güvenliği: Depremde yapılara etki eden kuvvetler, yapının ağırlığıyla doğru orantılı olarak etkisini göstermektedir. Ahşap karkas yapılar çelik ve betonarme yapılara oranla deprem riskini oldukça aza indirgiyerek avantajlı kılmaktadır. Sarsma tablası ile gerçekleştirilmiş olan ahşap karkas yapı sistemi deprem deneyinin sonuçlarına göre Richter ölçeğinde 8 büyüklüğündeki depremlere karşı direnç göstermiştir.
  • Yangın güvenliği: Yapısal ahşap keresteler büyük kesitlerde kullanıldığında yanmayan malzemelerdir. Yangına maruz kalan ahşap malzemelerin öncelikle dış yüzeyinde karbonlaşma meydana gelmektedir. Bu tabaka iyice kuruyup çözülene kadar yangın ahşabın iç yüzeyine ulaşamamaktadır.
  • Sağlık: Ahşabın tamamen doğal olması yüzünden ahşap karkas yapılarda yaşayan insanlar fizyolojik ve psikolojik açıdan kendilerini daha sağlıklı hissetmektedir.
  • Çevre: Ahşap karkas yapı sistemi çevre sağlığı, enerji verimliliği, doğal kaynakların tüketimi gibi faktörlerde zararlı emisyonların yayılımını azaltarak çevreyi korumaktadır.
  • Kalite: Ahşap karkas yapı sisteminde üretim, kalite kontrolü ve ürün denetim kuralları kullanıcıların uluslararası yapı standartlarına uygun konut sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Eski çağlardan bu yana yapı üretiminde çeşitli biçimlerde kullanım alanı bulunan ahşap, fiziksel, biyolojik ve mekanik özellikleriyle günümüz yapı malzemeleri arasında yerini korumaktadır. Doğal ve organik bir yapısı bulunan ahşap, yapı üretiminde, binaların taşıyıcı sistem kurgusunda ve mobilya vb. ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.Ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli ve heterojen bir dokuya sahip olan organik esaslı bir yapı malzemesidir. Ahşabın ham maddesi ağaçlardır. Ahşap, doğal bir yapı malzemesi olması nedeniyle doğaya uyumlu, geri dönüşümü olan, çevre kirliliği oluşturmayan, enerji tasarrufu sağlayan ve en önemlisi de insan sağlığına olumsuz etkisi bulunmadığı bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde konutlarda ahşabın en çok kullanılan strüktür malzemesi olduğu bilinmektedir. Konutlara dışarıdan sıva işlemi yapıldığı için ilk bakışta ahşap anlaşılmamaktadır. Ahşabın gelişmiş ülkelerde kullanımı fazla olması nedeniyle ormanları yok ettiği düşüncesi yanlıştır. Aksine gelişmiş ülkelerdeki ormandaki ağaç sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir.Ahşap yapılar, geri dönüşümü sayesinde sökülüp tekrar kullanılabilir ve sistem içindeki parçaları değiştirilme özelliğine sahiptir. Sökülme sırasında oluşulabilecek kayığların önlenmesi, tasarımın bu doğrultuda yapılmasına bağlı olmaktadır. Betonarme sistemlerin ise sökülmesi ve yeniden kullanılması değil yıkılması söz konusudur. Ayrıca ahşap sistemler onarım, takviye, plan ve hacim değişiklikleri için uygundur. Kullanım süreci içinde fiziksel ve işlevsel nedenlerle eskimenin oluştuğu ve taşıma gücünün yetersiz hale geldiği elemanların veya taşıyıcı sistem bütününün onarım ve takviyesi ile mimkündür. Ahşap sayılamayacak kadar çok özellikleri doğal olması sayesinde günümüzdeki yapı teknolojilerine meydan okuyabilecek niteliktedir.Muhteşem Ağaç Evler için Bize ulaşarak sizde kendinize en uygun evi seçebilirsiniz.

Hayatımızın önemli bir kısmının geçtiği evlerde doğal yapı ürünlerinin kullanımı aile sağlığı açısından özel bir öneme sahiptir. Ahşap, canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli, heterojen ve anizotrop bir dokuya sahip organik esaslı bir yapı malzemesidir. Ahşap en eski yapı malzemesi olarak kullanılmakla beraber insanoğlunun barınma ve korunma amaçlı kullandığı doğal bir malzemedir. Günümüzde ormanların çeşitli nedenlerle azalması, tahrip olması veya yerine ağaç yetiştirilmemesi vasıtasıyla ahşapa olan değer de gün geçtikçe artmıştır. Ahşap; çatı elemanları, doğrama ve kaplama malzemesi, kalıp ve iskelelerde taşıyıcı ve dekoratif malzeme olarak kullanılmaktadır.Ahşap her alanda tercih edilebilineceği gibi özellikle yapı malzemesi olarak tercih edilmektedir. Ahşap yüksek taşıma kapasitesine sahip olmakla beraber, çelik ve betonarme ile kıyaslandığı zaman 1 kg ahşap her iki malzemeden daha fazla yük taşımaktadır. Ahşap malzemeler depreme ve farklı iklim koşullarına karşı da yüksek direnç göstermektedir. Kimyasal malzemeler ile birlikte işlenerek böcek tahribatı ve çürümesi tamamen önlenebilen bir malzemedir. Kolay yandığı düşünülen ahşap, büyük kesitler halinde kesildiği zaman ahşabın yanma süresi uzamaktadır. Yangına karşı ısı geçirmeme ve kömürleşme özelliği sayesinde 600-800 derecede dayanımını kaybeden beton ve çelikten daha dirençlidir. Montajı insan gücü ile yapılabilen ve diğer yapı malzemelere göre hava koşullarından en az etkilenen malzemedir. Aşırı sıcak, soğuk, kar ve yağmur gibi doğa olayları ahşap haricindeki bütün yapılara etki etmektedir. Ahşap, çevre ile birlikte kimyasal bir denge içerisindedir. Çevreden etkilenmeyip çevreyi de etkilememektedir. Çevre ile uyumlu olması nedeniyle yüzyıllar boyu varlığını sürdürmüştür ve halen daha sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca ahşap, dünyadaki geri dönüşümü olan tek yapı malzemesidir. Enerji dostu olduğu için ahşap yapıda olan bir evi ısıtmak için oldukça az enerji harcamaktadır.Günümüzde ülkemizi tehdit eden deprem doğal afeti ise, gerekli çalışmalar yapılıp şehirler ahşap ile doğru şekilde yapılandırılırsa deprem riskinden önümüzdeki 20 yıl içinde tamamıyla kurtarmaktadır.

Evet, binalarımızı yurtiçinde ve yurtdışında istenilen yere yapabiliyoruz.
Evet tüm ahşap yapı sistemlerimiz 4 mevsim yaşama uygun imkanlar sunmaktadır
Evet, izin için binanın bulunacağı bölge Belediye Başkanlıkları’na başvurulması gerekiyor.
Çok soğuk iklimli bölgelerde duvar kalınlıkları 42 mm yerine 90 mm kullanılması, çatı izolasyonunun 50 mm yerine 100 mm yapılması yeterlidir.

Kullanılan özel işlemler ve kullaılan özel malzemeler ile ahşap yapılarımıza 10 yıl hizmet ömrü vermekteyiz. 5 yılda bir yapılacak boya bakımlar ile bu süre 100 yıla kadar çıkmaktadır.

Sistemlerimizle rahatlıkla 2 kat çıkabiliyoruz, daha fazla katlar çıkılabilir ancak ahşap kalınlığı ve yapı sistemi değişeceğinden metrekare birim maliyeti artmaktadır.
Tüm ahşap yapı sistemlerimiz yüksek izolasyon değerlerine sahiptir. Yüksek izolasyon değerlerine ulaşmak amacıyla özellikle köşeler ve üst üste binen ağaçların dişlerini özel yöntemlerle titizlikle işliyoruz. Sadece ince ahşap malzemenin kullanıldığı sandviç panelli sistemlerde izolasyon için yüksek yoğunlukta strofor kullanmaktayız.